Liên hệ:
Phó giám đốc kinh doanh khu vực miền bắc: Mrs. Hương
☎️ Tel: 0903.290.800
🏭 Nhà máy bê tông AMACCAO 1: Viên Nội – Xã Vân Nội – Đông Anh – Hà Nội.
🏭 Nhà máy 2: Châu Sơn – Phủ Lý – Hà Nam.

Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn hiện đại để kiểm định chất lượng

Nhà sản xuất đã có phòng thí nghiệm tiêu chuẩn hiện đại để kiểm định chất lượng

Có thể kiểm định 100% chất lượng vật tư đầu vào như : Xi măng, cát, đá, thép….

Từng lô sản phẩm đều có máy ép 3 chiều để kiểm định.

Phòng thí nghiệm amaccao

Phòng thí nghiệm amaccao

0903.290.800