Liên hệ:
Phó giám đốc kinh doanh khu vực miền bắc: Mrs. Hương
☎️ Tel: 0903.290.800
🏭 Nhà máy bê tông AMACCAO 1: Viên Nội – Xã Vân Nội – Đông Anh – Hà Nội.
🏭 Nhà máy 2: Châu Sơn – Phủ Lý – Hà Nam.

Dịch Vụ Thí Nghiệm

– Sản phẩm của chúng tôi cung cấp tới khách hàng sẽ kèm theo đầy đủ các chứng chỉ vật liệu đầu vao và sản phẩm đâu ra do các phòng LAB-XD cung cấp.
– Nhà máy co phòng thí nghiệm độc lập phục vụ công tac kiểm định chất lượng sản phẩm và thí nghiệm các vât liêu phục vu công tác sản xuất.

0903.290.800